Betreft aanvragen routine groepen

Graag vragen we u om bij het aanvragen van een groep (bv. routine hond) geen analysen uit deze groep te verwijderen.