Bericht ivm CEM stalen (Contagieuze equine metritis, Taylorella equigenitalis)

CEM stalen moeten binnen de 24u het labo DGZ bereiken waar ze onderzocht zullen worden.